Úvod

Dňa 23.5.2016 sa študenti III.A5 Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského zúčastnili na exkurzii v dome Milana Rúfusa.  Výlet do Závažnej Poruby si sami zorganizovali podľa pokynov p.p.Záborskej.  Počas exkrurzie sa študenti dozvedeli veľa nových informácií, ako aj zaujímavostí z jeho života. Výlet  zavŕšili návštevou hrobu Milana Rúfusa.